Bible kralická - L 18,1n

L 18,1 Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati,
L 18,2 Řka: Byl jeden soudce v městě jednom, kterýž se Boha nebál a člověka nestyděl.