Bible kralická - L 12,58.59

L 12,58 Když pak jdeš s protivníkem svým k vrchnosti, na cestě přičiň se o to, abys byl zproštěn od něho, aby snad netáhl tebe k soudci, a soudce dal by tebe biřici, a biřic vsadil by tě do žaláře.
L 12,59 Pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž bys i toho posledního haléře nenavrátil.