Bible kralická - L 12,35

L 12,35 Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící.