Bible kralická - L 1,53

L 1,53 Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.