Bible kralická - L 1,32.37

L 1,32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho.
L 1,37 Neboť nebude nemožné u Boha všeliké slovo.