Bible kralická - Ko 3,1.3

Ko 3,1 Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí.
Ko 3,3 Nebo zemřeli jste, a život váš skryt jest s Kristem v Bohu.