Bible kralická - Jr 4,27

Jr 4,27 Nebo takto praví Hospodin: Spustne všecka země, a však konce ještě neučiním.