Bible kralická - Joz 13,7

Joz 13,7 Protož nyní rozděl zemi tu v dědictví devateru pokolení, a polovici pokolení Manassesova,