Bible kralická - Jl 2,31

Jl 2,31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,