Bible kralická - J 7,48

J 7,48 Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho anebo z farizeů?