Bible kralická - J 15,21

J 15,21 Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé; nebo neznají toho, jenž mne poslal.