Bible kralická - Iz 7,14

Iz 7,14 Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel.