Bible kralická - Iz 61,2

Iz 61,2 Abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo, a den pomsty Boha našeho, abych těšil všecky kvílící,