Bible kralická - Iz 40,5

Iz 40,5 Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzří všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinova mluvila.