Bible kralická - Gn 26,12

Gn 26,12 Sel pak Izák v zemi té, a shledal v tom roce sto měr; nebo požehnal mu Hospodin.