Bible kralická - Ga 4,6

Ga 4,6 A že jste synové, protož poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, totiž Otče.