Bible kralická - Ga 1,16

Ga 1,16 Zjeviti Syna svého mně, abych jej kázal mezi pohany, hned jsem se neporadil s tělem a krví;