Bible kralická - Fp 4,19

Fp 4,19 Bůh pak můj naplníť všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši.