Bible kralická - Dt 10,16

Dt 10,16 Protož obřežtež neobřízku srdce svého, a šíje své nezatvrzujte více.