Bible kralická - 2Kor 12,2-4

2Kor 12,2 Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe.
2Kor 12,3 A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví),
2Kor 12,4 Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti.