Bible kralická - 2Tm 3,10

2Tm 3,10 Ale ty jsi došel mého učení, způsobu života mého, úmyslu, víry, snášelivosti, lásky, trpělivosti,