Bible kralická - 2Kor 6,1

2Kor 6,1 Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali,