Bible kralická - 2Kor 1,3

2Kor 1,3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, Otec milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení,