Bible kralická - 1Kor 7,32n

1Kor 7,32 A bych rád chtěl, abyste vy bez pečování byli. Nebo kdo ženy nemá, pečuje o to, což jest Páně, kterak by se líbil Pánu.
1Kor 7,33 Ale kdo se oženil, pečuje o věci tohoto světa, kterak by se líbil ženě.