Bible kralická - 1Kor 7,2n

1Kor 7,2 Ale pro uvarování se smilstva, jeden každý manželku svou měj a jedna každá měj muže svého.
1Kor 7,3 Muž k ženě povinnou přívětivost okazuj, a tak podobně i žena muži.