Bible kralická - 1Kor 11,23

1Kor 11,23 A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.