Bible kralická - 1S 7,4

1S 7,4 A tak zavrhli synové Izraelští Bálim i Astarota, a sloužili Hospodinu samému.