Bible kralická - 1Pt 2,3

1Pt 2,3 Jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán.