Bible kralická - 1Kor 5,9.11

1Kor 5,9 Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky.
1Kor 5,11 Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte.