Bible kralická - 1Kor 4,13

1Kor 4,13 Když se nám rouhají, modlíme se za ně; jako smeti tohoto světa učiněni jsme, a jako povrhel u všech, až posavad.