Bible kralická - 1Kor 16,13

1Kor 16,13 Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní.