Bible kralická - 1Kor 1,9

1Kor 1,9 Věrnýť jest Bůh, skrze něhož povoláni jste k účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.