Bible kralická - 1J 4,14

1J 4,14 A myť jsme viděli, a svědčíme, že Otec poslal Syna svého spasitele světa.