Bible kralická - Ř 8,8

Ř 8,8 Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.