Bible kralická - Ř 8,36

Ř 8,36 Jakož psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití.