Bible kralická - Ř 6,16.20

Ř 6,16 Zdaliž nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto hříchu k smrti, buďto poslušenství k spravedlnosti?
Ř 6,20 Nebo když jste byli služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti.