Bible kralická - Ř 15,23

Ř 15,23 Nyní pak nemaje již více místa v těchto krajinách a žádost maje přijíti k vám od mnoha let,