Bible kralická - Ž 78,15.16

Ž 78,15 Protrhl skály na poušti, a napájel je jako z propastí velikých.
Ž 78,16 Vyvedl potoky z skály, a učinil, aby vody tekly jako řeky.