Bible kralická - Ž 37,21.26

Ž 37,21 Vypůjčuje bezbožník, a nemá co oplatiti, ale spravedlivý milost činí, a rozdává.
Ž 37,26 Každého dne milost činí, i půjčuje, a však símě jeho jest v požehnání.