Bible kralická - Ž 126,5

Ž 126,5 Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou.