Bible kralická - Ž 119,89

Ž 119,89 Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.