Píseň EZ 696 - Dnes začíná zas nový rok

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Dnes začíná zas nový rok

O písni

1. Dnes začíná zas nový rok. / Kam povede náš první krok? / My s důvěrou a pokorou / jdeme k tobě, Pane.

2. Buď jako dosud s každým z nás. / a svoji věrnost prokaž zas. / My s důvěrou a pokorou / prosíme tě, Pane.

3. I všem těm, kdo nám blízcí jsou, / buď spolehlivou oporou. / My s důvěrou a pokorou / vzýváme tě, Pane.

4. Ti, kteří ve tmě dosud jsou, / ať v tobě světlo naleznou. / My s důvěrou a pokorou / slavíme tě, Pane.

5. Buď s církví v jejích zápasech / a svou moc působit v ní nech! / My s důvěrou a pokorou / skláníme se, Pane.

6. Chraň stále svoje stvoření, / ať svět se v chaos nezmění. / My s důvěrou a pokorou / modlíme se, Pane.