Píseň EZ 691 - Tak málo přímých cest

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Tak málo přímých cest

O písni

1. Tak málo přímých cest je, když víra schází nám. / Jen vzácně zní zvěst jasná: Dnes kráčí s vámi Pán! / Svůj cíl zas hledáme, jsme čekáním znaveni, / smutek a trápení jen tichý hlas promění.

2. Tak málo přímých cest bez darů, bez vděčnosti, / před křížem váhá svět, dál klaní se marnosti. / Jak málo ztišení nás provází každý den. / Kdo z nás jak ztracený syn smí být zas nalezen?

3. Tak málo přímých cest, když chcem jít bez pokání, / bez touhy dát se vést tou rukou, co zachrání. / Když chvála s radostí k tvým krokům se připojí, / v těžkých dnů zápasech kdo jde s vírou, obstojí.

4. Tak málo přímých cest, když bloudíme v tom, co chtít, / v co vkládat doufání, zda sloužit, či hodně mít. / Odchází lidský věk, dny jak vánek míjejí, / kdo spásu hledají, těm Pán dává naději.