Píseň EZ 686 - Radujte se v Pánu vždy

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Radujte se v Pánu vždy
Stejný nápěv jako: EG 359
Biblický text (citát, či parafráze): Fp 4,4-7

O písni

1. Radujte se v Pánu vždy, radujte se nyní. / Na kříži on dokonal, / aby triumf smrti vzal / pro naše dobrodiní.

2. Že nám Pán je nablízku, na paměti mějte. / V tento strastiplný čas / Kristus dává světu jas, / tak tmy se nelekejte.

3. Mírnost vaše přes světem ať se nezastydí. / Skromní buďte, laskaví, / spravedliví tak, ať ví / to záhy každý z lidí.

4. Starostmi se netrapte, Bůh je při nás stále. / Jemu služte s radostí, / předkládejte žádosti / i hlasy spojte v chvále.

5. Pokoj Boží převýší každé pomyšlení. / S jásotem pak upřímným / kráčejte vždy cestou s ním / tou cestou ke spasení.