Píseň EZ 637 - Díky Bohu vzdejme

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Díky Bohu vzdejme

O písni

1.Díky Bohu vzdejme, Králi nebeskému, kterýž nás dobrotivě dochoval k jitru dnešnímu.

2. Budiž z toho chvála, čest, moc, síla, sláva, všemohoucí Pane Bože věčný, od nás vzdávána.

3. Račiž i v tento den nám býti přítomen, ode všeho zlého nás chrániti, nebs toho hoden.

4. Tak abychom byli k tvé cti, chvále živi, k prospěchu bližním a nám k spasení až do skonání.

5. Po smrti pak časné dejž království věčné, kdež bychom tebe hodně chválili na věky. Amen.