Píseň EZ 582 - Toužíme v lásce žíti stále

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Toužíme v lásce žíti stále
Biblický text (citát, či parafráze): Fm 1,5n

O písni

1. Toužíme v lásce žíti stále, / zajedno v Pánu bratří být, / trápení snášet zlé i malé, / v smutku druhého navštívit. / Dej, ať běh času tuto lásku / nezmění zítra v klamnou masku.

2. Svorností chceme svítit k míru, / bez ní se světem nedá jít, / Duch Boží ať nám vrátí víru / a touhu Pána nezradit. / Naplň nás silou, Pane Kriste, / daruj nám moudrost, srdce čisté.

3. Díky, že nás zde stále chráníš, / díky za přítomnost mocnou, / za to, že lásce, službě straníš / a v Slovu dáváš pomoc svou. / Radostně smíme chválit Pána, / beznaděj už je překonána.