Píseň EZ 521 - Prozpěvuj, ó věrná duše

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Prozpěvuj, ó věrná duše
Stejný nápěv jako: EZ 237

O písni

1. Prozpěvuj, ó věrná duše, a pochval Pána Ježíše, že život věčný připravil, k němuž tě Bůh Otec zvolil.

2. Ač znal lidi, že jsou hříšní, hodni zatracení všichni, však si z nich sám ty vyvolil, které by na věky spasil.

3. Tak je velmi zamiloval, že Syna pro ně na svět dal, by jako dárce života dal sebe za život světa.

4. A proto evangelium kázáno všechněm národům, aby z něho vírou v Krista došli věčného života.

5. Věřící pro život věčný vynakládá život časný, v práce svaté se vydává, hříchy mrtví, jim umírá.

6. Rozkošné je okoušení života věčného nyní; ale po smrti hojněji věrní ho pak docházejí.

7. Kriste, jenž jsi vůdce, cesta do toho slavného města, veď, doveď k věku slavnému, životu slávy věčnému.