Píseň EZ 466 - V tu noc, kdy milý Spasitel

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: V tu noc, kdy milý Spasitel
Biblický text (citát, či parafráze):  11,23-26

O písni

1. V tu noc, kdy milý Spasitel,
Pán Ježíš zrazen býti měl,
vzal chléb a s díků činěním
jej lámal učedníkům svým.

2. Vezměte, jezte,“ řekl jim,
„já duše vaše nasytím,
neb tento chléb jest tělo mé,
na kříži za vás lámané.“

3. Když povečeřel, kalich vzal
a Otci zase děkoval,
pak podal učedníkům svým
s utěšeným zaslíbením:

4. „Aj, kalich tento jistotně,
ta nová smlouva v krvi mé,
v mé krvi, kterou vylévám,
bych vykoupení zjednal vám.

5. Tak čiňte na mou památku,
těšíce se v svém zármutku.“
Smrt Páně takto zvěstujte,
dokudž nepřijde v slávě své.