Píseň EZ 464 - Biskupe věčný, Ježíši

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Biskupe věčný, Ježíši
Biblický text (citát, či parafráze): Mt 26,26-28; mk14,22-24; l22,19n

O písni

1. Biskupe věčný, Ježíši, přeslavný v nebeské říši, církev tvá se v tobě těší.

2. Dal jsi mocně dosvědčiti, svými slovy to stvrditi, když jsi měl smrt podstoupiti:

3. chléb že je tvé svaté tělo, jež za nás na kříži mřelo, nám tak život dáti mělo;

4. víno že je tvá krev svatá za výkupné z hříchů vzatá, z nás by vina byla sňata.

5. Dáváš nám tak jísti, píti, obecenství s tebou míti, s požehnáním odejíti.