Píseň EZ 452 - Za dar slova, Bože milý

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Za dar slova, Bože milý
Stejný nápěv jako: EZ 233

O písni

1. Za dar Slova, Bože milý, / přijmi srdcí našich dík! / Byl jsi s námi v tuto chvíli, / buď dál každý okamžik! / Halelujah! Ke tvé chvále / žíti chceme, Bože náš; / posiluj nás neustále; / z milosti tvé život náš.

2. Nechť tvé světlo jasně vzplane / a ostříhá našich cest! / Bezpečně vždy noha stane, / když tvé slovo svící jest. / Halelujah! Cestu tvoji / najít chceme, Bože náš; / z nepokoje ku pokoji / jediný ty vodit znáš.